Tin hoạt động

Xã Vĩnh Hòa tích cực hưởng ứng cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 29/06/2021 10:35:13 SA

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được tiến hành trên phạm vi cả nước theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thu thập thông tin cơ bản về các đơn vị sản xuất kinh doanh; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

 

 

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đã được hoàn thành giai đoạn 1 và bước vào giai đoạn 2. Theo đó, từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 25/7/2021, các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn xã Vĩnh Hòa được điều tra viên trực tiếp phỏng vấn và điền thông tin vào phiếu điều tra điện tử trên thiết bị di động. Kết quả chính thức của cuộc Tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng 2/2022.

 

Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi đơn vị được điều tra. Do vậy, các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn xã cần tích cực hưởng ứng cuộc Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2. Qua đó, góp phần hoàn thành tốt cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021, đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.

BBT

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Quy định việc di chuyển ra, vào thành phố Đông Hà (21/9/2021)
25/8/2021: Kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Vĩnh Linh (24/8/2021)
Quảng Trị tăng cường một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 (29/7/2021)
Vĩnh Hòa: Kỉ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 (27/7/2021)
Quảng Trị: Mở rộng xét nghiệm trong phòng, chống dịch Covid-19 (20/7/2021)
Xã Vĩnh Hòa tích cực hưởng ứng cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 (29/6/2021)
Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch bệnh Covid-19” của Ban Thường trực UBMT huyện Vĩnh Linh (10/6/2021)
Lãnh đạo xã Vĩnh Hòa đến thăm, chúc thọ 2 cụ 100 tuổi trên địa bàn. (4/6/2021)
Gần 100 hộ dân xã Vĩnh Hòa bị thiếu nước sinh hoạt (4/6/2021)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2021 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Hòa