Xây dựng nông thôn mới

Vĩnh Hòa: Tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 19/06/2019 5:50:59 CH

Ngày 26/4/2019, xã Vĩnh Hoà phối hợp với Công an huyện Vĩnh Linh tổ chức hội nghị tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến cán bộ chủ chốt, trưởng các tổ chức đoàn thể, cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Tại hội nghị, Công an huyện Vĩnh Linh đã thông báo về tình hình các loại tội phạm trên địa bàn trong thời gian qua; phương thức hoạt động của chúng và các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Thông qua hội nghị, cán bộ, nhân dân xã Vĩnh Hòa sẽ hiểu rõ hơn tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã, nhận diện được các loại hình tội phạm và nâng cao tinh thần cảnh giác trong đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Hòa